Het is bijna zover…

Het is bijna zover…

Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de verkoop van de appartementen in ons project Wolstad, en nu is het dan bijna zover!

Eind juni/begin juli is de verkoopinformatie volledig  en zullen we deze delen in de volgende nieuwsbrief. Vanaf dat moment zijn de documenten ook te downloaden via de website van Wolstad.

 

Verkoopprocedure

We willen kandidaat-kopers snel duidelijkheid geven gedurende het verkoopproces, daarom geven we je nu alvast inzicht in de procedure.

 

 

Na ontvangst van de verkoopinformatie via de mail heb je anderhalve week de tijd om je voorkeur voor een appartement – of meerdere appartementen – door te geven. Dat kan door het inschrijfformulier in te vullen op de website.

Aan de hand van de ontvangen inschrijvingen zal de toewijzing plaatsvinden. Indien meerdere kandidaten een voorkeur voor dezelfde bouwnummers hebben opgegeven, zal toewijzing plaatsvinden op basis van loting c.q. gunning.

Wanneer er een appartement voor je beschikbaar is, informeren we je zo snel mogelijk telefonisch en sturen een bevestiging van de verstrekte optie  per e-mail. Ook als er geen appartement beschikbaar is, laten we je dat weten.

Hierna hebben alle kandidaat-kopers twee weken een optie op het betreffende appartement. Na afloop van deze termijn dien je aan te geven of je tot aankoop over wenst te gaan of van de optie afziet.

Mochten er appartementen beschikbaar komen dan zullen we die opnieuw toewijzen en nemen contact met je op indien de situatie zich positief voor je ontwikkelt.

 

Bereid je voor

Om de doorlooptijd van de verkoopprocedure zo kort mogelijk te houden, zijn de beslistermijnen relatief kort. Bereid je daarom nu al voor en zorg dat je tijdig duidelijkheid hebt omtrent het financiële plaatje. Zo kan het handig zijn om een financieringstoets te laten uitvoeren. Zodat je weet wat je maximaal kunt uitgeven aan een appartement. De definitieve verkoopprijzen zijn nog niet bekend, het is wel zo dat Wolstad een exclusieve ontwikkeling is met koopappartementen in een hoger segment. Denk hierbij aan verkoopprijzen vanaf €500.000. We verwachten de definitieve verkoopprijzen over twee weken bekend te kunnen maken.

 

Meer informatie

Mocht je na ontvangst van de verkoopinformatie nog specifieke vragen hebben die van invloed zijn op de keuze van je appartement, dan kun je deze per e-mail of telefonisch aan ons stellen. Stuur je vragen per e-mail naar info@triborgh.nl.

 

Wij kijken er erg naar uit om de appartementen aan je te presenteren, tot binnenkort!

Alvast wat sfeer proeven…