Verkoop is gestart

Vanaf nu is de verkoop van project Wolstad gestart! Inschrijven kan uitsluitend digitaal via het inschrijfformulier op deze website, op maandag 12 juli om 10.00 uur sluit de inschrijving. Op deze website vind je de informatie die je nodig hebt om een weloverwogen keuze te maken: de brochure is online door te bladeren en ook te downloaden.
Per appartementstype laten we een standaardindeling zien, maar ook een alternatieve indeling die mogelijk beter aansluit bij jouw woonwensen. Daarnaast kun je zien waar in het gebouw het appartement ligt en zijn er ook ter inspiratie interieur sfeerbeelden gemaakt voor de verschillende leefruimtes. Ook de verkoopstukken, technische omschrijving, verkooptekeningen, optiekeuzelijst en indicatie servicekosten zijn beschikbaar om je een beter beeld te geven.

Verkoopprocedure
Na ontvangst van de verkoopinformatie op woensdag 30 juni heb je anderhalve week de tijd om je voorkeur voor een appartement – of meerdere appartementen – door te geven. Dat kan door het inschrijfformulier in te vullen. Op maandag 12 juli om 10.00 uur sluit de inschrijving.
Aan de hand van de ontvangen inschrijvingen zal de toewijzing plaatsvinden. Indien meerdere kandidaten een voorkeur voor dezelfde bouwnummers hebben opgegeven, zullen wij toewijzen op basis van loting c.q. gunning.
Wanneer er een appartement voor je beschikbaar is, informeren we je zo snel mogelijk telefonisch en sturen een bevestiging van de verstrekte optie per e-mail. Ook als er geen appartement beschikbaar is, laten we je dat weten.
Hierna hebben alle kandidaat-kopers tot maandag 26 juli een optie op het betreffende appartement. Na afloop van deze termijn dien je aan te geven of je tot aankoop over wenst te gaan of van de optie afziet.
Mochten er na het verlopen van de optietermijn appartementen beschikbaar komen dan zullen we die opnieuw toewijzen en nemen contact met je op indien de situatie zich positief voor je ontwikkelt.

Meer informatie
Mocht je na ontvangst van de digitale verkoopinformatie nog specifieke vragen hebben die van invloed zijn op de keuze van je appartement, stuur je vragen dan per e-mail naar info@triborgh.nl.

Wolstad is een ontwikkeling van Triborgh Gebiedsontwikkeling.